Przekazanie zlecenia następuje w momencie otrzymania dokumentacji potwierdzającej istnienie wierzytelności.
Dokumentacja może zostać przesłana e-mailem, pocztą bądź dostarczona osobiście.

Do przekazania zlecenia wystarczy przesłanie kopii faktury bądź zestawienia dokumentów potwierdzających zadłużenie.

Dodatkowo jeśli klient jest w posiadaniu - można przekazać:

  • Kopię umowy podpisanej z dłużnikiem
  • Kopię dokumentu WZ
  • Kopię oświadczeń
  • Kopię ugód
  • Kopię korespondencji
SKONTAKTUJ SIĘ